فرم ثبت نام فرصت های طلایی ویژه ی دانشجویان ترم آخر مقطع کاردانی دانشگاه جامع علمی - کاربردی ساکن تهران و حومه

جنسیت:
نام:
نام خانوادگی:
محل تولد:
متقاضی استفاده از فرصت های طلایی در چه شهری هستید؟:
دانشجوی ترم آخر یا فارغ التحصیل مقطع کاردانی در چه رشته ای هستید؟:
میانگین معدل تا کنون:
شماره موبایل: