دستور العمل چاپ و نشر کتب دانشگاه جامع علمی کاربردی ابلاغ شد
1396/4/18 - 135 بازدید
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر امید بزرگ حداد گفت: طبق مصوبه جدیدی که در کمیته انتشارات به تصویب رسید کمیته انتشارات دانشگاه کتب منتشره توسط مدرسین، مؤسسات آموزش عالی علمی کاربردی و مراکز آموزشی دانشگاه را بررسی و اعتبار دهی می کند.

وی با اشاره به تقسیم بندی مجموعه درخواست‌های مؤسسات، مراکز و مدرسین درخصوص کتب منتشره افزود: سه حالت برای چاپ و نشر یک کتاب در نظر گرفته شده است.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی تأکید کرد: حالت اول این است که کتاب تألیف شده منحصراً با لوگوی انتشارات دانشگاه به چاپ برسد، حالت دوم زمانی است که صاحب اثر متقاضی چاپ و نشر اثر به صورت لوگوی مشترک با دانشگاه باشد و حالت سوم زمانی است که صاحب اثر به تنهایی و با لوگوی انتشارات خود مؤسسه یا مرکز اقدام به چاپ و نشر آثار خود کند.

دکتربزرگ حداد تأکید کرد: در دستور العمل ابلاغی که به همه مؤسسات و مراکز ارسال شده است شرایط استفاده از هر سه حالت توضیح داده شده است.

وی خاطرنشان کرد: صاحبان آثار چاپ شده برای دریافت امتیاز پژوهشی و نیز قرار گرفتن آثار منتشره به عنوان منبع برنامه ریزی درسی باید دستور العمل ابلاغی را رعایت کنند.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: این دستور العمل و  کتاب «راهنمای تألیف، ترجمه و نشر کتاب های درسی علمی کاربردی» در سایت معاونت پژوهش و فناوری به نشانی http://rt.uast.ac.irدر قسمت مرکز اسناد و انتشارات بارگذاری شده است و صاحبان اثر به منظور متحدالشکل کردن آثار و رعایت دستور العمل ابلاغی می توانند این آیین نامه را دریافت و استفاده کنند.

دیدگاه کاربران