دانشنامه آموزش های علمی کاربردی تدوین می‌شود
1396/4/14 - 154 بازدید
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر امید بزرگ حداد معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی با اعلام این خبر گفت: این کتاب که برای اولین بار در کل کشور با هدف شناساندن فرهنگ واژگان علمی کاربردی و مهارتی تدوین می شود،

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: در این قرارداد که بین بنیاد دانشنامه نگاری ایران و دانشگاه جامع علمی کاربردی منعقد شده است مقرر شد دو طرف با تعیین شورای علمی مشترک، اقدام به تدوین کتاب دانشنامه آموزش های علمی کاربردی کنند.

دکتر حداد با بیان اینکه قرارداد تدوین کتاب دانشنامه آموزش های علمی کاربردی در تاریخ 11/4/96 توسط رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی و رئیس بنیاد دانشنامه نگاری ایران به امضاء رسیده است گفت: قرار است این کتاب در مدت 18 ماه تدوین و به چاپ برسد.

دیدگاه کاربران