پویایی دانشگاه جامع علمی کاربردی در تدوین دوره های آموزشی
1396/4/20 - 121 بازدید
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر محمدحسین امید در نشست رؤسای مراکز علمی کاربردی استان اردبیل با اشاره به معضل کاهش دانشجویان در دانشگاه‌های کشور گفت: اگر در این دانشگاه درست عمل کنیم از آسیب‌پذیری کمتری نسبت به دیگر دانشگاه‌ها خواهیم داشت.

دکتر امید عنوان کرد: درحال حاضر کمتر از 20 درصد دانشجویان ما مهارتی هستند و این عدد باید تا پایان برنامه ششم به 30 درصد برسد.  بنابراین اگر دانشجوی مهارتی تربیت کنیم، آنها قادر خواهند بود تا شغل پیدا کنند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با تأکید بر کیفی سازی مراکز آموزشی خاطرنشان کرد: توسعه کمی در برنامه این دانشگاه نیست و صرفا برنامه‌های توسعه کیفی دنبال خواهد شد.

وی درخصوص جذب مدرسان علمی کاربردی نیز اظهارداشت: جذب مدرسان در این دانشگاه یک یا دوبار در سال و در  بهمن و شهریورماه بسته به نیاز انجام خواهد شد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی تأکید کرد: هدف ما کیفیت و مهارت‌محوری در زمینه جذب مدرسان است.

وی با اشاره به اصلاح سیستم پذیرش دوره‌ها اضافه کرد: رشته‌ها باید در چارچو‌ب‌های صحیح تعریف شوند، در دانشگاه جامع علمی کاربردی در عرض شش ماه می توان دوره آموزشی تعریف کرد و این پویایی تنها دراین دانشگاه وجود دارد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی اضافه کرد: مراکز نزدیک به هم می توانند با یکدیگر تجمیع شده و یک مرکز قدرتمند و با کیفیت بالا تشکیل دهند.

دیدگاه کاربران