دومین جلسه تحلیلی بررسی آسیب شناسی اجرای دروس کارورزی برگزار شد
1395/10/19 - 791 بازدید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، دومین جلسه تحلیلی بررسی آسیب شناسی اجرای دروس کارورزی 1و2 با حضور دکتر امید بزرگ‌حداد سرپرست معاونت پژوهش وفناوری، دکتر حاتمی سرپرست معاونت نظارت و سنجش، نمایندگان واحدهای استانی البرز و تهران، رؤسا و نمایندگان مؤسسات و مراکز آموزش عالی علمی کاربردی، مدیران وکارشناسان دفاتر ذیربط و منتخب برگزار شد.

دکتر امید بزرگ حداد سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی در این نشست با تأکید بر فلسفه وجودی، ماهیت، انتظارات و مأموریت‌های دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: به منظور تحقق اهداف دانشگاه کارآفرین، روند اجرای دروس کارورزی، نیازمند آسیب شناسی جامع و کامل بود، که این مهم به خوبی محقق شد.

وی افزود: نیاز دانشگاه به راه اندازی سامانه جامع کارورزی با قابلیت نظارت بر فرآیند اجرایی، اصلاح مکانیسم اجرایی گسترش دانشگاه برای صدور مجوز دوره های مهارتی و اصلاح سرفصل و شرایط مدرسان دروس کارورزی، محرز بوده که لازم است در اسرع وقت اقدام لازم در این خصوص صورت گیرد.

دکتر حاتمی سرپرست معاونت نظارت و سنجش دانشگاه نیز ضمن تأکید بر نظارت جدی بر عملکرد مدرسان دانشگاه و خصوصاً مدرسان این درس، به مهم‌ترین اهداف درس کارورزی در نظام علمی کاربردی پرداخت و گفت: با توجه به مشکلات حال حاضر اجرای این درس، بازنگری اساسی در این خصوص با همکاری جامعه علمی کاربردی اجتناب ناپذیر است.

وی افزود؛ برای نیل به اهداف کلان دانشگاه در زمینه نظام مهارتی لازم است در خصوص مقوله صلاحیت حرفه­ای، فعالیت جدیدی را در دانشگاه تعریف کنیم.

خدیجه میرجمالی سرپرست دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز در این جلسه به بیان وضع موجود و نحوه اجرای دروس کارورزی پرداخت.

دکتر ضیایی‌مهر سرپرست دفتر صلاحیت حرفه‌ای دانشگاه نیز در این جلسه در خصوص اجرای صحیح کارورزی تأکید کرد و گفت: دفتر صلاحیت حرفه‌ای با همکاری دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی و با لحاظ نمودن تمامی بازیگران و مؤلفه های این بخش، می‌تواند برنامه مدونی در این راستا ارائه کند.

در این جلسه در خصوص مشکلات و موانع حال حاضر اجرای دروس کارورزی و راه‌کارهای عملیاتی اصلاح آن و رسیدن به وضعیت مطلوب پیشنهاداتی ارائه شد.


دیدگاه کاربران