دفترچه راهنماي پذيرش دوره كارداني فني و كارداني حرفه اي نظام آموزش مهارتي سال تحصیلی 1396-1395
1395/6/9 - 836 بازدید
پذيرش دانشجو در دانشگاه جامع علمي  كاربردي در يك نوبت و براي نيم سال اول و دوم (مهرماه و بهمن ماه) سال تحصيلي 96-95
براساس مندرجات اين دفترچه راهنما صورت مي پذيرد
.
جهت دریافت دفترچه اینجا کلیک کنید

دیدگاه کاربران