معرفی رشته های دانشگاه جامع علمی کاربردی: کاردانی فنی مکانیک با هدف توسعه صنعت خودروسازی کشور
1395/5/26 - 797 بازدید
رشته کاردانی فنی مکانیک با گرایش مونتاژ سیستم های مکانیکی و خودرو با هدف تربیت نیروی متخصص برای صنایع خودرو سازی در دانشگاه جامع علمی کاربردی راه اندازی شده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، رشته کاردانی فنی مکانیک با گرایش مونتاژ سیستم های مکانیکی و خودرو با توجه به نیاز صنعت خودرو سازی و گسترش تولید خودرو به پیشنهاد گروه صنعتی ایران خودرو در این دانشگاه راه اندازی شده است.
فارغ التحصیلان این رشته قابلیت اجرای تمامی مراحل مونتاژ کاری خودرو، جوشکاری مکانیزم عالی خودرو، ورق کاری مکانیزم‌های خودرو و کنترل کیفیت را پیدا می‌کند.
همچنین فارغ التحصیلان این دوره ها می‌توانند در صنعت خودرو سازی در مشاغل تکنسین مونتاژ و رگلاژکاری، مونتاژ موتور، اکسل و اسکید، مونتاژ قطعات جانبی و سرپرستی سالن مونتاژکاری مشغول به فعالیت شوند.

دیدگاه کاربران